Lubomír Brabec: Koncert s Karolínou Cingrošovou

Lubomír Brabec: Koncert s Karolínou Cingrošovou

Lubomír Brabec: Koncert s Karolínou Cingrošovou

Datum konání: Neděle 07.07.2024 , 19:00 hod.

Místo konání: Synagoga, Za Soudem 282, Český Krumlov

Kytarový recitál Lubomíra Brabce s jeho hostem – sopranistkou Karolínou Cingrošovou.

Na koncertě se ve výjimečné konstelaci sejde hvězda kytarového nebe s nastupující pěvkyní, aby spolu přednesli ty nejkrásnější písně za doprovodu kytary. A stejně tak, abyste vyslechli ty nejkrásnější skladby pro sólovou kytaru!

Lubomír Brabec patří k legendám koncertního kytarového umění a kritika jej řadí ke špičce českého interpretačního umění. Svou hrou ovlivnil hudebníky nejrůznějších oborů.
Pro českokrumlovské festivalové publikum připravil koncert s názvem „Koncert s Karolínou“. Jako hosta svého kytarového recitálu přizval mladou pěvkyni sopranistku Karolínu Cingrošovou Žmolíkovou, která patří k největším našim pěveckým nadějím. Kromě slavných virtuózních kytarových skladeb romantika Fernanda Sora, brazilce Heitora Villa-Lobose, či španělského impresionisty Joaquina Turiny, na koncertě zazní písně a árie pro soprán a kytaru G.F. Handla, Enriqua Granadose. Nebude chybět Dvořákova Humoreska, ani píseň z Cikánských melodií. Uslyšíte i árii „Měsíčku na nebi hlubokém“ v úpravě pro soprán a kytaru a samozřejmě také slavnou španělskou Granadu!

Na koncertě se ve výjimečné konstelaci sejde hvězda kytarového nebe s nastupující pěvkyní, aby spolu přednesli ty nejkrásnější písně za doprovodu kytary. A stejně tak, abyste vyslechli ty nejkrásnější skladby pro sólovou kytaru!


Lubomír Brabec

Pochází z Plzně a již od ranného dětství se věnuje hudbě. Začínal na housle a ke kytaře se dostal až ve svých třinácti letech. Jako patnáctiletý vstoupil na plzeňskou konzervatoř, kde kromě kytary studoval i kompozici a lesní roh. Svá studia dokončil na konzervatoři v Praze. Významným mezníkem v jeho uměleckých začátcích byl úspěch, kterého dosáhl v roce 1974 na Mezinárodní kytarové soutěži v Paříži, kde získal titul laureáta. V roce 1980 získal stipendium britské vlády a pokračoval ve studiích na londýnské Royal Academy of Music a ve světově proslulém Early Music Centre, kde se věnoval interpretaci dobové hudby minulých století se speciálním zaměřením na loutnovou literaturu.

Lubomíru Brabcovi je vlastní stylově pestrý repertoárový rejstřík, kterým naplňuje své početně bohaté recitály i vystoupení s předními orchestry. Je oblíbeným a častým hostem různých televizních pořadů a rozhlasových studií. Spolupracuje s nejrenomovanějšími pěvci a sólisty /Gabriela Beňačková, Elizabeth Vidal, Lucie Bílá, Peter Dvorský, Štefan Margita, Daniel Hůlka, Kateřina Englichová, Pavel Šporcl, Jiří Bárta, Lubomír Malý, Jaroslav Svěcený, Václav Hudeček, Aleš Bárta a další/. Významná je také jeho činnost na poli komorní hudby, kde pro posluchače objevuje kytaru jako nástroj komorní, vytvářející neobvyklé nástrojové a zvukové kombinace.

Lubomír Brabec se též angažuje na poli badatelském. Soustavně vyhledává v archivech dosud neobjevenou a neznámou tvorbu. Jeho zásluhou zaznělo v obnovených premiérách mnoho skladeb, které po staletí ležely v zapomnění v archivech.

Za své působení také upravil pro kytaru stovky děl jiných autorů. Brabcovy mistrovské aranžmá tak rozšířily možnosti kytary, jak v oblasti sólového, tak doprovodného či komorního nástroje.
Neméně atraktivní je jeho nahrávací činnost. Po natočení svých prvních kytarových klasických recitálů zaujal Lubomír Brabec nejširší posluchačskou veřejnost také svými výlety do světa populární a jazzové hudby. Již v letech hluboké totality, vyvolal nadšení svými Transformacemi klasiky do bigbeatové podoby (spolupráce s K.Vágnerem). Nedávno vzbudil pozornost jeho výlet do světa rocku a jazzu Tři kytary (s kytaristy: rockerem P.Jandou a jazzmanem L.Andrštem). Senzaci vzbuzují jeho koncerty s první dámou české popmusic Lucií Bílou. Vrcholem a podstatou jeho činnosti však vždy byla, je a zůstane klasika. Jeho diskografie obsahuje více než 30 titulů /m.j. autorská alba F.Sor, J.S.Bach, F.Tárrega, N.Paganini, A.Vivaldi, H.Villa-Lobos, V. Trojan, E Granados / . Za snímek Rodrigova Concierta de Aranjuez (Panton) byl roku 1986 oceněn „Zlatým štítem“ (nejlepší nahrávka roku) a brazilská vláda mu v roce 1989 udělila medaili Heitora Villa-Lobose. Od firmy Supraphon Records, obdržel dvě zlaté desky první v roce 1991 za nejprodávanější tituly a druhou v roce 1996 za nahrávku Vivaldiho koncertů. V roce 2001 obdržel od Supraphonu za tento titul desku platinovou. V roce 2003 byl oceněn vydavatelstvím Multisonic zlatou a platinovou deskou za CD Vánoční Transformace. Odborné kritiky jej považují za hudebníka vybraného vkusu, tónu a techniky, a řadí jej k nejbrilantnějším kytaristům světa. Svými strhujícími výkony a přirozenou virtuozitou si získává obdiv koncertní veřejnosti. Pozornost medií pak často upoutávají jeho nekonvenční cestovatelské a sportovní aktivity.

Jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 1997 koncert v šestém světadílu, v Antarktidě. Lubomír Brabec se věnuje i pestré škále extrémně náročných sportů – sjíždění divoké vody, potápění, letu balonem, jízdě na koni, skialpinismu, canyoningu a jachtingu. Třikrát navštívil Antarktidu. V roce 2004 se zúčastnil jachtařské a potápěčské expedice do Antarktidy s přeplutím Drakeova průlivu.

Lubomír Brabec se narodil 21.5.1953 v Plzni
1968-1972 Studoval na plzeňské konzervatoři (od roku 1970 pod vedením M.Zelenky)
1972-74 Studoval na Konzervatoři v Praze (ve třídě prof. Milana Zelenky)
1972-1974 vyučuje kytaru na LŠU v Plzni
1974 laureát pařížské kytarové soutěže
1974-76 vyučuje kytaru na konzervatoři v Plzni
1974-77 vyučuje kytaru na konzervatoři v Praze
1980-81 Scholarship na Royal Academy of Music (Julian Bream) a Early Music Centrum (Robert Spencer)
1985-1986 První koncertní turné po USA a Kanadě (spolu s PKO, Concerto Aranjuez 36 x )
1986 Zlatý štít Pantonu za nahrávku Concierta de Aranjuez
1989 Medaile H.Villa-Lobose od brazilské vlády za interpretaci díla H.Villa-Lobose
1990 Zlatá deska Supraphon
1995 Za nahrávku Cd „Suburban Path“ získal v Číně „Golden Song Prize”
1996 Zlatá deska Supraphon
2001 Zaragoza /Spain/ provedení Concerta de Aranjuez k 100.výročí narození J.Rodriga
2003 Zlatá a Platinová deska Multisonic
2013 Diamantová deska Supraphon (za půl milionu prodaných desek vážné hudby)
2013 státní vyznamenání I.stupně „Za zásluhy o stát v oblasti umění“
2018 Multiplatinová deska za nosiče u vydavatelství Multisonic


Karolína Cingrošová

Karolína působí jako koncertní zpěvačka, umělecká ředitelka festivalu Hudba z ráje, příležitostně jako moderátorka a je členkou Opera studio Praha. Má zkušenosti i z operních
jevišť, například z NDM Ostrava a DJKT Plzeň. Vystupuje s takovými tělesy, jako jsou SOČR, Moravská filharmonie Olomouc, Barocco sempre giovane, Karlovarský symfonický orchestr anebo Ústřední hudba Armády ČR. Je velmi všestranná. Zaměřuje se na klasický i moderní operní repertoár, věnuje se písňové tvorbě, oratorní i staré hudbě, ráda si udělá výlet i do oblasti španělských zarzuel, klasického muzikálu nebo swingu. V roce 2020 získala 2. cenu
na prestižní pěvecké soutěži ve Vídni.

Začínala v Dětské opeře Praha, se kterou pravidelně vystupovala na různých pražských i zahraničních scénách (Rakousko, Německo, Francie, Japonsko). Studovala na Pražské konzervatoři, kde byla její profesorkou mezzosopranistka Jiřina Přívratská, a poté u tenoristy Zdeňka Šmukaře na JAMU v Brně. Následně absolvovala postgraduální studium na Univesität Mozarteum v Salzburgu, kde ji vedla norská sopranistka Kjellaug Tesaker.

Karolína je vítězkou písňové soutěže Bohuslava Martinů, získala ocenění v Duškově pěvecké soutěži, v pěvecké soutěži v Olomouci a přivezla si také 2.místo z Wiener Danubia talents international music competiton, která se konala ve Vídni.

Několikrát se aktivně zúčastnila pěveckých kurzů u renomovaných pěvkyň Dagmar Peckové a Martiny Jankové, kde měla také možnost spolupracovat s klavíristy Ivo Kahánkem a Gérardem Wyssem, a byla rovněž aktivní posluchačkou kurzů ve Vídni, které vedl někdejší sólista vídeňské Statní opery Bojidar Nikolov.

Karolína v současné době koncertuje u nás i v zahraničí, v Rakousku, Německu nebo Francii, kde také nějaký čas žila. Jako sólistka účinkuje s takovými tělesy, jako jsou Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, Karlovarský symfonický orchestr, Ústřední hudba Armády ČR anebo Barocco sempre giovane či Rychnovský chrámový sbor.

Pravidelně spolupracuje s velkými osobnostmi klasické hudby: S houslistou Pavlem Šporclem, klavíristou Ivo Kahánkem, hobojistou Vilémem Veverkou, kytaristy Lubomírem Brabcem a Lukášem Sommerem, harfistkou Kateřinou Englichovou a cembalistkou Barbarou Mariou Willi. Účinkovala na festivalech Zlatá Pecka, Lissa Classica, Dvořákova Nelahozeves, Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram, Hudební festival Petra Dvorského, Smiřické svátky hudby, Jihočeské Nové Hrady, na Svatojánském hudebním festivalu, Film Music Prague v pražském Rudolfinu, ve Fóru Karlín nebo v Kongresovém centru v Praze. Vystoupila i na Festivalu tří katedrál, v jehož rámci zazpívala v katedrále svatého Štěpána ve Vídni nebo v chrámu svatého Víta v Praze.

Karolína je uměleckou ředitelkou hudebního festivalu Hudba z ráje, jehož pátý ročník proběhne letos v létě v Českém ráji, a patronkou festivalu Hvězdy a hvězdičky v Jeseníku.

Foto: Pavel Cingroš, Khalil Baalbaki